לוגו דפוס כרכור - פרדס חנה | חדרה | קריות -חיפה
 

 
המדריך המלא לפנקסי חשבוניות וקבלות


כללי ניהול החשבונות מחייבים ספקים ולקוחות לשלל מסמכים שונים בעת סיכום, גביית תשלומים וניהול של כל עסקה. לא כולנו יודעים בכלל מהם ההבדלים בין כל אותם מסמכים, ומתי כל אחד מהם נדרש.


כלקוחות פרטיים, אין לנו עניין אמתי בקבלה הנמסרת לנו עם כל קנייה; הרי איש מאתנו לא באמת שומר חשבונית של כוס קפה או כיסוי לפלאפון, גם כאשר נרכוש מוצר יקר, את הקבלה נשמור רק כעדות צרכנית למקרה משבר כמו תקלה או אישור אחריות, ותו לא. הרי ממילא מתבצעות היום רוב הקניות שלנו בכרטיסי אשראי או תשלום דיגיטלי אחר, כך שממילא הן מגובות ברישום אוטומטי, ומתועדות בדף חשבון סדיר.

לעומת זאת, עבור עצמאיים או בעלי עסקים, אשר מזכדים על חלק מהוצאותיהם, ומנהלים רישום הוצאות מסודר כחוק, יש חשיבות מכרעת לכל מסמך עסקה, שיישמר ויתועד ובעיקר יהיה זה הנכון לסוגו ולצרכי ניהול הספרים.

אנחנו בדפוס כרכור מתמחים בהדפסת כל סוגי הקבלות והחשבוניות בחוברות תקניות כחוק. אלא שיש לדעת מהו סוג הפנקסים הדרושים לכל מטרה.
כדי לדעת מה משמעות סיווג כל אחת מהתעודות המחייבות, להלן מדריך מקוצר.


חשבונית מס
מונפקת על ידי עוסק מורשה או בעלי מקצועות חופשיים פרטניים המוכרים בחוק, ביניהם למשל עורכי דין, רופאים וסוחרי רכב.
מקבל החשבונית רשאי להציגה לשם קיזוז המיסוי שעליו לשלם, ומנגד, זה שהנפיק אותה נדרש לדווח עליה לשם חישוב תשלומי המע"מ ומקדמות המס אותן עליו לשלם בעצמו.
מבחינתו – אם הוציא את החשבונית המדוברת, הרי עליו לשלם את המע"מ עבורה, גם ללא קשר לשאלה אם קיבל את התשלום 
בפועל או לא. משמעות הדבר היא כמובן מימון בפועל של כל עסקה אשר התשלום עבורה מתמהמה.
אצלנו בדפוס כרכור מדפיסים חוברות חשבוניות מס על פי תקינת מע"מ ומס הכנסה. לשם כך נכללים בהן שם וכתובת המנפיק, מספר העוסק המורשה, מספר סידורי עוקב עבור רישום כל עסקה, תאריך הוצאה, והדגשת המילים "חשבונית מס" ו"עוסק מורשה". בנוסף, על דף המקור יש לציין זאת, אך לא על עותקיו המצורפים.
אם דרושות לכם חשבוניות מס - לחצו כאן.

חשבונית עסקה לקבלת תשלום
לעומת חשבונית מס, שהיא מסמך המחייב את הספק לתשלום מיסוי בגין העסקה המדוברת, הרי שחשבונית עסקה היא מסמך המעיד רק על עילה להכנסה. מצויין בה הסכום והמיסוי התואם - ממש כמו בחשבונית המס, אולם זוהי בעצם רק דרישה לתשלום, אך אינה מחייבת כלפי רשויות המס.
משהתבצע התשלום בפועל, מונפקת לצד חשבונית העסקה גם חשבונית המס הסופית. במילים פשוטות: חשבונית עסקה היא בעצם דרישת תשלום.

קבלה
כפי שנרמז בשמה, קבלה מעידה על תקבול התשלום בפועל, וסכום הסדרתו כפי שהוסכם על שני הצדדים בעסקה, לרבות ניכוי במקור (אם יש אישור כזה למי מהצדדים). הספק מחוייב להנפקת מסמך זה, המשמש את הלקוח להוכיח כי מסר את התשלום המבוקש.

כמובן שאם הונפקה תעודת חשבונית מס קבלה מלאה, החובה לקבלה נפרדת הופכת מיותרת. מסמך זה אינו קשור ברשויות המס, אלא רק עדות להסדרת החשבון בין שני הצדדים המעורבים.
להפקת קבלות איכותיות, תקניות ובמחיר מנצח, לחץ כאן.

חשבונית מס קבלה
תעודה זו מאחדת את חובת חשבונית המס עם הקבלה, ומעידה גם על העסקה הנדונה, וגם על הסדרת וקבלת התשלום עבורה. מסמך זה מונפק כאשר התשלום מתבצע מיידית עם סיכום העסקה. כמובן שאם המדובר בעוסק פטור אשר אינו נדרש למע"מ, אין תועלת או צורך במסמך 
זה.
אצלנו בדפוס כרכור מתבצעת הדפסת חשבוניות מס קבלה לפי התקן המחייב, בליווי כל הפרטים והסעיפים הנדרשים להופיע עליהן כדין: פרטי הלקוח והעסק, ציון סעיפי הרכישה שהתבצעה, אופן קבלת התשלום (מזומן, העברה דיגיטלית באפליקציה, אשראי וכו'), ולצד כל אלו גם את המספר הסידורי המשוייך לאותו אירוע חשבונאי.
כאמור, הוצאת מסמך זה מחייבת תשלום בפועל, להבדיל מהבטחה לחיוב עתידי.
להדפסת פנקסי חשבוניות מס קבלה כדין לחץ כאן.

חשבוניות זיכוי
זהו מסמך נפרד וחריג, המתעד תיקון של חשבונית מס שכבר נמצאת בידי הלקוח. דבר זה נדרש במקרים של שינוי בדיעבד של תנאי העסקה - למשל במקרים של מוצר פגום או החזרה.
על התעודה יש לציין את מספר העוסק והחשבונית הפרטנית שהונפקה, פרטי הזיכוי בסכום ברור, וסיבת התיקון והשינוי שנערך לעומת הסיכום המקורי, ולציין במודגש "מקור".

תעודת משלוח

סחורה הנשלחת ללקוח או אפילו משונעת בין אתר אחד למשנהו אצל הספק, מחוייבת על פי הוראות ניהול ספרים ברישום מסודר.
אם לא שוגרה איתה חשבונית מס, הרי שחובה ללוות את השיגור במסמך חליפי.
לשם כך מונפקת תעודת משלוח, אשר מפרטת את פרטי וכמות הסחורה המצורפת, וזאת כהקדמה לחשבונית המס התואמת שתצא בהמשך. תעודה חתומה זו נדרשת לציין גם את התאריך וגם את פרטי העסק והלקוח.
ההעתק והמקור של תעודה זו מאפשרים רישום מהימן ומוסכם, שאמנם אינו מחייב בפני רשויות המס, אולם משמש כאסמכתא לשני הצדדים במקרה של חילוקי דעות או תשלום חלקי; לדוגמה אספקה בקונסיגנציה (מכר מותנה) בו נשלחת כמות גדולה של סחורה, אך החיוב בפועל יתבצע רק על החלק ממנה אשר אכן נרכש בפועל על ידי הקמעונאי.

הצעת מחיר

תעודות המונפקת על ידי עסק או ספק שירותים ללקוח פוטנציאלי, ומפרטת את בסיס המשא ומתן בין הצדדים לקראת חוזה מכירה אפשרי, כאשר התנאים המצויינים בה משמשים כבסיס לעסקה.
בהפקת פנקסי הצעות מחיר אין כללים מחייבים, אך המטרה במידע היא לפרט את ההצעות והדרישות המקבילות של שני הצדדים לקראתה.
  
     

שלח בקשה או צור איתנו קשר בטלפון 077-5091009 לקבלת הצעת מחיר להדפסת פנקסי קבלות בדפוס כרכור
 
 
 
מטה ראשי - פרדס חנה כרכור רח' האורנים 10| סניף כרמל חיפה - רח' אינשטיין 58
נקודות שירותחדרה - רח' הנשיא | קריות וחיפה - רח' העצמאות ליד הקריוןרמת גן - רח' ארלוזורוב | חריש - רח' דרך ארץ וברחבי העיר
טלפון רב קווי: 077-5091009 | וואטסאפ: 051-2311201 | מייל: info@dfk.co.il